Nieuwsbericht 10 september 2014:

10 september 2014

Rijk, havens en bedrijfsleven sluiten Green Deal scheepsafval en plastic

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), vijf Nederlandse havens, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Bek & Verburg, scheepsleveranciers, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en stichting De Noordzee hebben vandaag gezamenlijk de Green Deal Scheepsafvalketen getekend. Partijen zetten zich er onder meer voor in de hoeveelheid afval aan boord te beperken door afvalpreventie bij de bevoorrading van schepen. Plastic afval zal aan boord nog beter gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden ingezameld in de havens. Het ingezamelde plastic zal zoveel mogelijk worden gerecycled.

“Vandaag zetten we een stap richting het verminderen van plastic afval op zee”, verklaart minister Schultz. “Met deze Green Deal zetten we ons niet alleen in om het blauwe hart van onze planeet kloppend te houden. We leveren ook een bijdrage aan een sterke internationale positie van onze maritieme sector. En daarmee aan onze ambities voor een concurrerende sterke en duurzame economie.”Mondiale sector
Om de verschillen in afvalafgifte tussen Europese havens te beperken, zet minister Schultz zich op bilateraal, regionaal en in EU-verband in voor harmonisatie van de financiering en handhaving. Daarnaast is het belangrijk dat ook in havens buiten Nederland plastic gescheiden wordt ingezameld. Schultz: “We moeten voorkomen dat een kapitein en zijn bemanning aan boord afval scheiden en dat in havens buiten Nederland alles weer op één hoop terecht komt. Kortom, het is een opgave aan ons allen om deze Green Deal internationaal verder te brengen.” Navolging is belangrijk: de zeevaart is een mondiale sector en marien zwerfvuil houdt zich niet aan grenzen. Daarnaast blijft handhaving en toezicht nodig om resultaten te boeken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ) en de havenmeesters van Amsterdam en Rotterdam onderzoeken hoe ze het toezicht nog meer kunnen richten op schepen die de grootste risico’s vormen.


Bek & Verburg
De Nederlandse maritieme sector heeft de afgelopen jaren al flinke stappen voorwaarts gezet. De internationale regelgeving is in 2013 strenger geworden. Er geldt nu een algeheel lozingsverbod van vuilnis op zee. Steeds meer schepen geven hun afval af in de Nederlandse havens. Bek & Verburg is klaar voor deze verandering in de maritieme sector. Kenny Baas, manager bij Bek & Verburg: “Wij zijn al 52 jaar lang bezig met het inzamelen van scheepsafvalstromen. Waar we 52 jaar nog vuilnisboten hadden waarmee we afval van punt a naar punt b vervoeren hebben we de afgelopen 20 jaar geïnvesteerd in milieuschepen. Milieuschepen waarop het afval dat wij inzamelen gescheiden kan worden, zodat het nog verder gesorteerd kan worden wanneer het eenmaal op onze wallocatie aan komt”.Wereldwijd komt ongeveer 80 procent van het mariene zwerfvuil van het land en 20 procent van scheepvaart en visserij. Voor de Noordzee is deze verhouding 60 procent van het land en 40 procent van scheepvaart en visserij (Strandmonitor). Drijvend zwerfvuil op zee bestaat voor ongeveer driekwart uit plastic. Vissen eten elk jaar tussen de 12 en 24 miljoen kilo plastic.Symposium De zee - onze toekomst, 25-09-2014

Op 25 september organiseert KIMO in samenwerking met Bek & Verburg in Rotterdam een symposium over de vervuiling van de zeeën en oceanen, afval en afvalrecycling.

Voor meer informatie en het programma kunt u hier de brochure bekijken.

Aanmelden kan via www.bek-verburg.nl/symposium2014
Nieuwsbericht 15 april 2013:

Peddelaars poetsen platen; Record aantal zee-kajakkers ruimt de Razende Bol op

Zaterdag 20 april 2013 gaat een grote groep zeekajakkers plastic afval van de Razende Bol afhalen Dit doen ze omdat het plastic een gevaar vormt voor vissen, vogels en zoogdieren.

Deze dieren eten het plastic op, of raken erin verstrikt. Beide meestal met dodelijke afloop. De zeekajakkers nemen op deze manier verantwoordelijkheid voor hun vaargebied. Dit doen zij in nauw overleg met Landschap Noord-Holland, de beheerder van de Razende Bol.Waarom de Razende Bol
De vele strandopruimacties door scholieren en vrijwilligers zijn gericht op de stranden van het vaste land en de Waddeneilanden. De Razende Bol is een van de zandplaten in de Nederlandse zeegaten. Deze platen zijn voor de meeste mensen niet bereikbaar.  De peddelaars varen er zo naar toe en kunnen hier wel aan de slag. In de meeste zeegaten vindt je dit soort platen. Tussen Vlieland en Terschelling ligt de Richel, tussen Terschelling en Ameland de Koffieboonplaat, tussen Ameland en Schiermonnikoog de Engelsmanplaat en het Rif en ten oosten van Schiermonnikoog het Simonszand, Rottumerplaat en Rottumeroog. KIMO Nederland en België ondersteunt deze actie en zal Big-Bags voor het afval regelen en het afval in samenwerking met afvalverwerker Bek en Verburg laten wegen en monitoren. De zeekajakkers vertrekken op 20 april 2013 om 9.30 uur van het restaurant Nogal Wiedus in Den Helder. De wethouder van Den Helder Pia Bruin zal namens  KIMO Nederland en België de zeekajakkers een goede reis en een fijne dag toewensen.
Nieuwsbericht 15 november 2012:

Bek & Verburg ontvangt certificaat MVO prestatieladder

Bek & Verburg heeft op 12 november 2012 niveau 3 van de MVO prestatieladder behaald. Deze certificering zorgt ervoor dat de inspanningen welke Bek & Verburg levert op het gebied van duurzaamheid, aantoonbaar worden gemaakt.

Bek & Verburg is de eerste inzamelaar van scheepsafval die deze certificering heeft behaald. Directeur Daan van Mullem: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is binnen ons bedrijf vanzelfsprekend. Met onze bedrijfsvoering zijn wij dagelijks met het milieu bezig. En wanneer je van het milieu je werk maakt, moet je er ook goed mee omgaan. Onze inzamelschepen varen allemaal op zwavelarme diesel, en varen volgens een structurele planning. Op deze manier zorgen wij elke dag ervoor, dat onze bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk is. Door de dialoog aan te gaan met medewerkers, klanten, overheden en relaties laten wij zien dat wij veel waarde hechten aan onze stakeholders. Al jarenlang werken wij op deze manier; dat is Bek & Verburg. Doormiddel van het behalen van dit certificaat kunnen wij deze werkwijze aantoonbaar maken. De komende periode zullen wij onze dienstverlening blijven verbeteren en zullen wij ons inzetten om naar een hoger niveau van de MVO prestatieladder door te kunnen groeien.”
Nieuwsbericht 13 november 2012:

Afvalnet project vuilspuien geplaatst

Al tien jaar lang is Bek & Verburg actief in het project "Fishing for Litter". In samenwerking met stichting Kimo ontvangen vissers in de havens van Scheveningen, IJmuiden en Vlissingen grote zakken welke gevuld mogen worden met afval. Niet zomaar afval, maar afval dat terecht komt in de visnetten van deze vissers. In plaats van het afval terug te gooien in zee, wordt het afval door de vissers gedeponeerd in deze zakken en wordt het door Bek & Verburg verwerkt. Vervolgens worden hier weer nieuwe grondstoffen van gemaakt.

In april van dit jaar is Bek & Verburg samen met onder andere stichting KIMO, Maritiem College Velsen, Rijkswaterstaat en Waste Free Ocean een nieuw project gestart. Dit project genaamd "Vuilspuien" draait om de bewustwording van scholieren op het gebied van afval in zee. Vlak voor de spuisluis in IJmuiden is op 13 november 2012 door de "Invotis II" een afvalnet geplaatst, welke door de scholieren van het Maritiem College Velsen periodiek zal worden geleegd. Vervolgens zal dit afval worden uitgezocht en door Bek & Verburg worden verwerkt. Parallel aan dit project staan een aantal lessen welke door Bek & Verburg aan de leerlingen van het Maritiem College worden gegeven. In deze lessen gaat het om het omgaan met scheepsafval, en wat er met scheepsafval kan worden gedaan wanneer er goed mee wordt omgegaan. Op 19 november zal de officiële opening van dit project plaatsvinden.

Voor meer informatie over dit project kunt u met ons contact opnemen via het kopje "contact" aan de bovenzijde van deze pagina.

Laatste nieuws

Contact gegevens

Rotterdam
Montrealweg 140
Havennr. 4250
3197 KH Rotterdam-Botlek
T. 010 - 428 77 44
F. 010 - 428 77 49
E. info@bek-verburg.nl

Amsterdam
T. 020 - 486 76 40

Den Helder
T. 0223 - 63 31 18

Eemshaven
T. 0596 - 74 50 27