Maritieme dienstverlening voor de zeevaart


De zeevaart krijgt meer mogelijkheden voor de afgifte van haar afvalstromen. In de nieuwe Haven Afval Plannen hebben de zeehavens de procedures voor het inzamelen van de maritieme afvalstoffen nauwkeurig omschreven.

Door te kiezen voor één aanspreekpunt voor alle scheepsafvalstoffen zorgt u samen met Bek & Verburg voor een efficiënte en tijdsbesparende scheepsafval-verwijdering, geheel conform aan de nationale en internationale wetgeving.

Onze milieudienstverlening omvat o.a.:
 • Verwijdering op afroep van vaste en vloeibare afvalstoffen, afkomstig uit de machinekamer en kombuis en afvalstromen welke vrijkomen bij onderhoud en stuwage werkzaamheden.
 • 24-uurs bereikbaarheid, gespecialiseerd in adhoc oplossingen.
 • Één-loketfunctie voor een gecombineerde aanpak van inzameling en milieuadministratie, voor alle scheepsafvalproblemen tijdens het verblijf in de haven.
 • Inzamelschepen kunnen alle scheepsafvalstoffen tijdens één call ophalen, overslaan en meenemen.
 • Bijzondere scheepsafvalstromen, zoals ladingresten, schadepartijen, enz. kunnen tegelijkertijd met het reguliere scheepsafval met één inzamelschip opgehaald en afgevoerd worden.
 • Door het inzetten van vergunde en gecertificeerde inzamelschepen is gelijktijdige inzameling van algemene afvalstromen en gevaarlijk afval mogelijk. Inclusief leverantie van UN gekeurde emballage voor verwerking van diverse afvalstromen.

Bijzondere maritieme milieudienstverlening


Naast de reguliere milieudienstverlening voor de zeescheepvaart heeft Bek & Verburg adequate oplossingen bij onverwachte situaties met schadelijke milieueffecten, zoals bijv. bij schade aan de lading of scheepstoebehoren. Bek & Verburg heeft een compleet maritiem milieudienstenpakket ontwikkeld om deze problemen zonder onnodig tijdverlies afdoende op te lossen. Dit pakket omvat de afvoer, op- en overslag, de eventuele bewerking c.q. verwijdering met de daarbij behorende administratieve afhandeling.

Aansluitend biedt Bek & Verburg ook:
 • Het opzetten van en adviseren bij milieuzorgsystemen voor de zeescheepvaart, van preventie tot aan recycling en verwijdering.
 • Advisering en levering, verkoop en huur van materialen en containers voor de inname en de opslag van scheepsafvalstoffen aan boord.
 • Afvaltransport over water (inclusief mono stromen).

Milieudienstverlening
havengeoriënteerde bedrijven


Bek & Verburg biedt een brede milieudienstverlening aan voor bedrijven aan water, deze dienstverlening gaat verder dan van reguliere afvalbedrijven, te weten:
 • De inzamelkraanschepen kunnen al het gecontaineriseerde bedrijfs-, huishoudelijk en gevaarlijk afval tot een bruto gewicht van 12 ton in één call ophalen. Dit vermindert het aantal, onnodige ritten, op de terreinen en geeft meer structuur en overzicht aan het verwijderen van het bedrijfsafval.
 • Opslag, langdurig en tijdelijk, van schadepartijen en restpartijen.
 • Bij nieuwbouw van gebouwen, vervangen van kranen, enz. verzorgt Bek & Verburg de sloop- en de opruimactiviteiten, met name bij kleinere projecten.

Bijkomende voordelen zijn een vereenvoudiging van de afval administratie, minder transportbewegingen dus een hogere veiligheid op het terrein. Voor het afvoeren van het afval kan de klant per situatie kiezen voor zowel schepen als afvalvrachtwagens of beide.

Bij specifieke milieuproblemen zorgt Bek & Verburg voor 'havengeoriënteerde' oplossingen.

Laatste nieuws

Contact gegevens

Rotterdam
Montrealweg 140
Havennr. 4250
3197 KH Rotterdam-Botlek
T. 010 - 428 77 44
F. 010 - 428 77 49
E. info@bek-verburg.nl

Amsterdam
T. 020 - 486 76 40

Den Helder
T. 0223 - 63 31 18

Eemshaven
T. 0596 - 74 50 27